publiekEaCties initieerde met dit project de ontwikkeling van een publicatie over het thema feminisme en dekolonisatie. Hiertoe werd een commissie samengesteld van Afro-Belgische vrouwelijke activisten, schrijfsters en denkers, namelijk: Heleen Debeuckelaere, Gia Abrassart, Sabrine Ingabire, Anne Wetsi Mpoma, Modi Ntambwe en Tracy Bibo-Tansia. De centrale vraag die door de commissie werd gesteld is welke feministische thema’s zijn onderbelicht in het huidige dekolonisatiedebat in België. Een gelijknamige audiovisuele installatie toont de gesprekken waarin zij hun antwoord formuleren, dat tevens de blauwdruk vormt van deze publicatie.

Being Imposed Upon is een liefdesbrief en een handleiding voor zwarte vrouwen. Dit boek is een collectie van reflecties over vrouw- én zwart-zijn in België. In de twee landstalen Nederlands en Frans verenigen we non-fictie essays, literaire beschouwingen, poëzie en academische teksten voor en door Afro-Belgische vrouwen rond specifieke thema’s.

Inhoud

Voorwoord
Joëlle Sambi Nzeba, De soeurs, de luttes et d’amour
Joëlle Sambi Nzeba, Van zusters, strijd en liefde

Black female body
Olave Nduwanje, Schemer en dwalen
Emmanuelle Nsunda, De l’histoire individuelle à l’histoire collective

Healing
Sabrine Ingabire, Woorden voor onze pijn
Aline Bosuma W’Okungu Bakili, Soldat·e·s malgré nous !

Public transmission
Heleen Debeuckelaere, We maken geen vrije mensen
Mireille-Tsheusi Robert, La « roue de la domination raciale »

Feminism
Munganyende Hélène Christelle, Sommigen zijn moedig
Modi Ntambwe, Féministes aussi entendez nous!

Representation
Emma-lee Amponsah, Een draaiboek voor dekolonisatie: hoe het niet moet
Djia Mambu, Representations matters

Occupying/ Creating spaces
Shari Aku Legbedje & Anissa Boujdaini, Ruimte creëren
Gia Abrassart, Tiers-lieux ou l’utopie urbaine en mouvement

Art & culture
Melat Gebeyaw Nigussie, Black skin, white cube
Anne Wetsi Mpoma, Organiser la résistance dans les arts et la culture en contexte postcolonial belge

Nawoord
Lisette Helga Neza ntukabumwe, Een zucht naar meer
Lisette Helga Neza ntukabumwe, Comme une envie de plus

publiekEaCties
Onomatopee Projects
Gia Abrassart (fr), Heleen Debeuckelaere (nl)
La Villa Hermosa
Sarah Demart (fr), Nima Jebelli (nl), Sibo Kanobana (nl), Justin Mayimba (fr)
Inge Coolsaet (VAN ZUSTERS, STRIJD EN LIEFDE), Eric Cyuzuzo (COMME UNE ENVIE DE PLUS)
Drifosett
Muskat 290 gr, Munken Pure Rough 100 gr, Artic volume white 100 gr
Muskat (100% recycled, brown) 290 gr
First edition, 1000 (2020)
coming soon
Africalia, Cc Strombeek, Literatuur Vlaanderen, Vermeylenfonds, deMens.nu, Vlaamse Gemeenschapscommissie, DeBuren: Grensverleggers
bestel@publiekeacties.org