‘Wanneer we spreken over kolonisatie’ / ‘Quand on parle de la colonisation’, is een bundeling van essays van Donatien DIBWE dia Mwembu, Sindani KIANGU, Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO en Jacob SABAKINU Kivilu. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat in Vlaanderen verschijnt van Congolese historici, opgeleid en werkzaam in de Democratische Republiek Congo.

Inhoud

Voorwoord

Donatien Dibwe dia Mwembu, Congolees nationalisme of nationalisme in congo? Een reflectie op de eenheid van de drc

Sindani Kiangu, Belgisch congo beschaven van dwang tot overreding

Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Vrouwen in de openbare weermacht van belgisch congo tijdens de grote oorlog in midden en oostafrika (1914-1918)

Jean-Marie Mutamba Makombo, De ‘évolués’: hun statuut in belgisch congo

Jacob Sabakinu Kivilu, Het specifieke aan de kolonisatie en dekolonisatie van zaïre

Media

publiekEaCties
Charlotte Boeyden
Paul Shemisi Betutua, Nizar Saleh Hirji
ElaN languages
Drukkerij Stockmans
Munken Print White 115 gr
Munken Print White 300 gr
Tweede druk, 300 (2018)
Eerste druk, 400 (2017)
9789077207468
deMens.nu Instelling Morele Dienstverlening Minderhedenforum Vermeylenfonds
Donatien DIBWE dia Mwembu, Sindani KIANGU, Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO, Jacob SABAKINU Kivilu, Charlotte Boeyden, Bruno Devos, Lucas Catherine, Idesbald Goddeeris, Tom Cools & Mathieu Charles
bestel@publiekeacties.org